Džemat Sukija

Ul. Ibrišima Obralića bb

 

Džema'at Sukijja – Omerdino Polje broji 350 domaćinstava i spada u gradske džema'ate. Do 1992. godine pripadao je džema'atu Kuršumlija, a od 1996. godine je samostalni džema'at. 

U džematu postoji Sukijja džamija i mesdžid na Omerdinom Polju. S obzirom da nije bio samostalni džema'at nije ni imao stalnog imama između prvog i drugog svjetskog rata, pa do agresije na BiH. Posljednji stalni imam u Sukijji džamiji jeb bio hafiz Esad ef. Ibrahimefendić koji je bio Maglajlija i koji je službovao u Sukijji do iza prvog svjetskog rata. Poslije toga o džamiji su vodili računa mujezini i džema'atlije: Agan Jusufbašić, Nurija Islamović, Muradif Lošić, Ishak Mačković, Sulejman Đonlić, Zijad Hasanić i mnogi drugi. Od 1994. godine imamsku i mu'allimsku dužnost obavlja Atif ef. dedukić.

 

 

Sukijja džamija je sagrađena neposredno pod starim gradom. Ne zna se kada je podignuta a prema predaji ovo je najstarija džamija u Maglaju. Nad ulazom je sačuvan natpis o njenoj obnovi. Na kamenoj ploči 35 x 45 cm uzidanoj nad ulazom u džamiju nalazi se ovaj natpis na truskom jeziku: «On Bog je vječni tvorac». Fatima kći Abdulatifova neka uroni u more milosti istinitog, jer je iz jedne trećine svog imetka obnovila i oživjela ovu časnu džamiju. Časni posjetitelji koji uđu u ovu džamiju, neka se potrude i za dušu dobrotvorke u ime Allaha neka priuče fatihu. Džamija obnovljena tusućudvijestašezdesetiosmoj godini (1851) 

Najveći vakifi ove džamije u posljednjih 150 godina je Fatima kći Abdulatifa koja obnovi ovu džamiju i uloži jednu trećinu svoga imetka. Ova džamija je više puta obnavljana 1996. godine, a 2001. godine prlozima džema'atlija sagrađena je nova munara. Prvi mutevelija poslije agresije je bio Hasan Kahrimanović, zatim Hajrudin Bašić, a sada je Prijić veldin. S obzirom da je Sukijja bila mahalska džamija i nije imala stalnog imama u njoj se ipak odvijao islamski život, klanjala se teravija, džuma namaz i bajram namaz.

Za vrijeme Ramazana su dolazili studenti u čenici naših medresa, a za vrijeme džume i bajram namaza u poslijednje tri decenije hatibsku i imasku dužnost obavljali su imami sa terena i to slijedeći imam:

1. Atif ef. Dedukić 

2. Selim ef. Muminović 

3. Sulejman ef. Halilović 

4. Ismet ef. Okanović 

5.Zejnil ef. Čolić 

6. Sifet ef. Jahić

7. Husein ef. Osmančević

8. Nedžad ef. Hafizović

9. Mustafa ef. Brka

10. Hazim ef. Jašarević

U Gornjoj mahali postojale su još dvije džamije koje su se zvale Gornjevačka i Zagređevaćka džamija koje su porušene poslije prvog svjetskog rata.

U neposrednoj blizini džamije Sukijje postojala su i dva mekteba: muški i ženski koji su funkcionisali do 1946. godine, kada su prestali sa radom, a mu'allim u tim mektebima 1945 na 1946. godinu bio je Hasan ef. Ljevaković. Ženski mekteb je porušen poslije drugog svjetskog rata. Ostale su zidine, a muški mekteb je porušen 1992. godine. Važno je napomenuti da je u jednom od ovih mekteba išao i pohađao vjeronauku i maglajski književnik Edhem ef. Mulabdić, kako je on to sam zabilježio u svojim zabilješkama, a potom nastavio maglajsku ruždiju. 

Mesdžid na Omerdinom Polju je novogradnja i sagrađen je 2000. godine sredsvtvima Visokog Saudijskog Komiteta.

Atif Dedukić

Telefon 38761994910

U 2 mektebska punkta u mektebskoj 2014./15. godinu upisano je 54 djece. 

Adresa
Ul. Ibrišima Obralića bb
Telefon
38732605230
Povezane novosti: Džemat Sukija