Džemat Novi Grad

Aleja ljiljana

Zvaničan naziv džemata je NOVI GRAD. U džematu postoje dvije džamije: Vali Redžep Jazidžioglu ( Recep Yazicioqlu ) džamija u Novom Gradu, i Fazli – pašina džamija u Starom Gradu u Donjoj Mahali, i okuplja oko 700 džematlija.

Cjelokupan vjerski život u gradu Maglaju, do agresije na Bosnu i Hercegovinu, odvijao se na desnoj obali rijeke Bosne, Stari Grad, gdje se nalaze tri džamije, jedna od njih je i Fazli – pašina koja je sada u sastavu ovog džemata. Tokom rata, a posebno nakon, uvidjela se nasušna potreba za džamijom i džematom na lijevoj obali, odnosno u Novom Gradu. Prve vjerske aktivnosti počinju ratne '92. godine u gradskom skloništu na tržnom centru, kasnije po podrumima stambenih zgrada a pred kraj, i nakon rata, u podrumu Dječijeg centra. Sve to je dovelo da Rijaset IZ u BiH svojom odlukom, od 15. 9. 1999. godine, pod brojem: 03 – HN - 2358/99. donese odluku o formiranju džemata Novi Grad. U tom periodu, ratnom i postratnom, imamske, hatibske i muallimske poslove obavljali su; Ferid ef. Čičkušić, Mustafa ef. Hodžić, Mustafa ef. Ahmetagić, Šemsudin ef. Čizmić, Atif ef. Dedukić, Ekrem ef. Vitlić, Enver ef. Omerović i muallima Amira Talić.

Od 2001. godine džemat je ostao bez adekvatnog prostora za namaz, sve do 2009. godine, kada je svečano otvorena nova gradska džamija, Vali Redžep Jazidžioglu. (Od ideje do svečanog otvorenja; Naime, mjeseca novembra 1996. godine, grad Maglaj je posjetila jedna turska delegacija na čelu sa valijom kantona Erzindžan (Erzincan), gosp. Redžepom Yazicioglu. Obilazeći grad sa glavnim imamom, Izudin ef. Kruškom, i predstavnicima Općine Maglaj, gospodin Yazicioglu je primjetio i rekao:„ Novi dio grada nema džamije, šta mislite o ideji da ovdje (u centru grada) sagradimo džamiju, kao poklon ovom hrabrom narodu, borcima, gazijama i vitezovima. “ Glavni imam i tadašnji predstavnici Općine su oduševljeno prihvatili ideju, a ubrzo nakon toga su i posjetili Tursku, kada su potpisali povelju o bratimljenju Maglaja sa gradovima Tokat i Erzincan. Tokom te posjete donesena je konačna odluka o gradnji nove džamije i poslovne zgrade Medžlisa.

Već u mjesecu maju 1997. godine, Maglaj je ponovo ugostio prijatelje iz Turske i tada je položen kamen temeljac Nove gradske džamije i poslovne zgrade Medžisa. Na realizaciju, iz raznoraznih razloga, se čekalo više godina. Zgrada medžlisa je otvorena 2004. a početak gradnje džamije je čekao 2008. godinu. U međuvremenu je, tačnije 2003. godine, u saobraćajnoj nesreći, poginuo nekadašnji valija, Recep Yazicioglu, od koga, u stvari i potiče ideja o gradnji džamije. Kao izraz sjećanja na ovog velikog čovjeka ova džamija nosi njegovo ime.

Džamija se sastoji od prostora za klanjanje, ( čije su dimenzije 22 m² ) i suterena ( čije su dimezije 30 m² ). Unutrašnjost džamije je ukrašena levhama i za džamije karakterističnim motivima, što je djelo umjetnika iz Turske. U suterenu džamije su smještene dvije mektepske učionice, sportska sala, konferencijska sala, kancelarija džematskog odbora, magacin i muška i ženska abdesthana. Džamiju ukrašavaju i dvije munare, visoke po 42 metra. Svečanom otvorenju džamije, 15. avgusta 2009. godine, prisustvovali su reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Mustafa ef. Cerić, reisu-l-ulema Turske, dr. Ali Bardakoglu, muftija zenički, mr. Ejub ef. Dautović, kao i drugi predstavnici vjerskog i političkom života ove dvije prijateljske države, kao i veliki broj vjernika.

Tog dana su grad Maglaj, i džemat Novi Grad, zvanično dobili džamiju koja svojom vanjskom i unutrašnjom ljepotom zadivljuje sve koji je vide i posjete. El hamdu lillahi ! ) Dužnost imama, hatiba i muallima u Vali Redžep Jazidžioglu džamiji od 2010. do 2015. obavljao je Nevres ef. Hodžić. 

Imam, hatib i muallim Fazli – pašine džamije od 1995. do 2015. godine je Šemsudin ef. Čizmić.

Džamije Vali Redžep Jazidžioglu, imam Nevres ef. Hodžić, i Fazli – pašina, imam Šemsudin ef. Čizmić, bile su organizovane kao dva odvojena džemata do 2015. godine, kada je došlo do njihovog spajanja i formiranja jednog džemata pod nazivom Novi Grad, za imama, hatiba i muallima u džematu i džamiji Vali Redžep Jazidžioglu imenovan je Šemsudin ef. Čizmić, a u Fazli – pašinoj džamiji se angažuje imam honorarno.

Fazli – pašina džamija; bosanski stil gradnje mahalske džamije, manjih dimenzija, sa drvenom munarom i haremom. Tačna godina gradnje nije poznata, nad ulaznim vratima Fazli - pašine džamije je natpis u prozi na turskom jeziku. Pismo: obični nesh.“ Dobrotvor Hadži Mehmed. Godina 1166. ” ( 1752/53. ) Ovaj kronogram se svakako odnosi na obnovu Fazli -pašine džamije. U haremu je manje mezarje a posebno se ističe kabur Vasvije hanume, kćerke Mahmud - bega Osmanbegovića, iz Dervente, žene Mustafa - bega Uzeirbegovića, umrle 1339. ( 1920. ) Veoma lijepi ženski nišani, rad sarajevskih klesara.

Džamiju je izgradio Fadil – paša ( Fazli – paša ) Maglajac, rodom iz Maglaja a odgojen na dvoru u vrijeme sultana Ibrahima, bio namjesnik Bosne četiri puta. U Carigradu je sagradio saraje zvane “ Bin bir direk ” ( Hiljadu i jedan stup ). I džamiju sa hamam u selu Kupresu.

Džamija je obnavljana prije rata, prema kazivanjima džematlija, a najveću sanaciju doživjela je 2004. godine., kada su zavrženi radovi na njenom unutrašnjem uređenju i proširenju, unutrašnjoj izolaciji, podnom grijanju, vanjskoj izolaciji, sanaciji krova i munare, a u haremu je izgrađena abdesthana i trenutno je u izgradnji mekteb, kao i uređenje samog harema. 

Prije rata Fazli – pašina džamija je bila više zatvorena nego što je korištena za ono za što je namjenjena, nažalost, ali nakon rata, tačnije ratne 1994. godine, je ponovo otvorena, i od tada pa do danas svakodnevno u funkciji za cjelokupan vjerski život u džematu. 

Šemsudin Čizmić

Telefon 38761361630

Ševal Kovačević

Telefon 38761747612

Nađib Njemčević

Telefon 61136096

Reuf Husejnović

Naser Mulalić

Jasmin Hasanić

Mektepska nastava u džematu Novi Grad odvija se na dva punkta, u mektebu jedne i druge džamije. Upisanih polaznika je 115, redovnih oko 100, u Kur'anu uči , hatmu završilo njih .

Na mektepskim takmičenjima polaznici postižu zavidne rezultate a u cilju stimulisanja i poboljšanja nastave redovno se organizuju druženja, takmičenja, bajramski paketiči, ekskurzije i sl.

Adresa
Aleja ljiljana
Telefon
38761361630
Povezane novosti: Džemat Novi Grad