Džemat Kosova

Kosova

Džema'at Kosova prostire se na površini od 9,5 km. Geografski džema'at je smješten u dolini rijeke Bosne i prvi puta se spominje u pisanom dokumentu od 1640 godine. Džema'at je prema usmenim predanjima i kazivanjima dobio ime Kosova nakon kosovske bitke, kao što je pisano u listu ''Front slobode'' iz Tuzle početkom pedesetih godina.

A prema kazivanjima i predanju Valija ovoga kraja u vrijeme turske vladavine bio je zadužen da vodi vojnike na Kosovo, te je nakon pobjede, po povratku ovo mjesto dobilo naziv Kosova. Još u vrijeme Osmanskog carstva kroz Kosovu su vodili važni putevi, kao što je tadašnja kaldrma Karuše – Perkovići. Dolaskom Austrougarske odmah 1878. godine prosječena je makadamska cesta Brod – Zenica – Sarajevo. Prvobitno sjedište i centar džema'ata je bio gornji dio Kosove, podno Trebačkog brda.

Naseljevanje u Donju Kosovu, počelo je prije 130 godine . Prije drugog svjetskog rata u Donjoj Kosovi je bilo samo 7 kuća, a nakon završetka istog rata džema'at je brojao ukupno 120 kuća. Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije Kosova je pripadala srezu Maglaj, opština Trbuk, a potom srezu Tešanj, da bi maja 1952. godine na zahtjev mjesštana Kosove ponovo pripala srezu Maglaj.

Značajni događaji u džema'atu

1. 1967. godine džema'at je posjetio poznati alim Husejn ef. Đozo, i nakon džume namaza se obratio džema'atlijama,

2. 1969. godine održana svečanost povodom obnavljanja stare džamije i izgradnje minareta u Gornjoj Kosovi, a svečanosti su prisustvovali najviši predstavnici Starješinstva IZ-ce u Bosni i Hercegovini,

3. 2002. godine završena je gradnja nove džamije u Donjoj Kosovi, a svečano otvaranje džamije održano je u subotu: 15. Džumade-l-uhra, 1423. H.g. / 24. Augusta 2002. godine. Svečanom otvaranju prisustvovali su: zamjenik Reisu-l-uleme h.hfz. Ismet ef. Spahić, muftija zenički mr. ejub ef. Dautović, glavni imama Medžlisa Maglaj h. Izudin ef. Kruško, brojni imami opolitički prvaci, javni i kulturni radnici, te nekoliko hiljada vjernika.

Dosadašnji imami, hatibi i mu'allimi u džema'atu:

1. Osman ef. Ibrahimović – Mula Osman službovao oko 30 god. od 1924. godine,

2. hfz. Mustafa ef. Rahmanović do 1953. godine,

3. Sinanović ef. iz Gračanice – 3 godine

4. Hamza ef. Ibrahimkadić do 1955 – 1974.

5. Ramiz ef. Šabić od 1975 – 1977.,

6. Muhamed ef. karahmet od 1977 – 1979. g.

7. Ragib ef. Halilović od 1979- - 1998.g.

8. Azem ef. Heljić od 1998. – 2000.

9. Ramo ef. Halilović od 2001. – ...

Ramo Halilović

Telefon 38732616330

U 2 mektebska punkta broj upisane djece u mektebskoj 2014/15. godini je 90. 

Adresa
Kosova
Telefon
38732616275
Povezane novosti: Džemat Kosova