Džemat Čobe

Čobe bb 74250 Maglaj

Dužnost imama, hatiba i muallima obavlja: Enver ef. Vardo.

Čobe su smještene ispod manjeg brda koje se zove Gradine. Udaljeno je oko 18 km od Maglaja, kao glavnog centra općine i Medžlisa Maglaj. Poznata je legenda o ovom selu u kojoj se kaže da nosi naziv od nekih čobana koji su tu imali svoje sezonsko prebivalište. Sasvim je sigurno da je pripadalo maglajskoj nahiji u doba Osmanskog crstva, koje je 1604. godine obavilo prvi popis obveznika BiH, ali možda pod drugim imenom.

Najpoznatiji izvor je korito oko koga se formiralo selo 1940. godine . Selo Čobe je imalo 290 stanovnika, a 1991. godine 650 stanovnika. Sada ima oko 200 domaćinstava. Prije II svjetskog rata postojala je kuća, a i mesdžid, dok se tačna godina gradnje ne zna. Zna se da je 1950. godine obnovljena kuća, a 1969. godine obnovljen mesdžid. 1990. godine je napravljena gasulhana u ovom selu. 1998. godine je napravljena šehidska česma na kojoj su ispisana imena šehida. 2000. godine sagrađen je novi mesdžid s prvom munarom.

Dosadašnji imami su: Ibrahim ef. Vehabović, Abdulah ef. Bajrić, Refik ef. Jašić, Husein ef. Mujčić, Rašid ef. Smajlović, Nedžib ef. Zgrčo, Mahmut ef. Roša, Muhamed ef. Efendić, Husejin ef. Bečirević, Salih ef. Bešo, Nurija ef., Salih ef. Haušić, Mustafa ef. Brka, Hamid ef. Tukulić, Nihad ef. kruško, Asim ef. Kusur i imam Maid ef. Ibrahimović.

Dosadašnje mutevelije su:
Kusur Derviš, Meškić Avdo, Mulasmajić Kasim, Dubravica Salih, Meškić islam, Jašić Ismet, Turčinović Rašid, Smajlović Osman, Mulasmajić Rašid, Meškić Safet, Meškić Ćašif, Meškić Sakib, Turčinović Nezir, Turčinović R. Rašid, Smajlović Ašir, Dubravica Mujo, Meškić M.- Kasim, Smajlović Nezir, Jusufbašić Mehemed i Meškić Rifet, Elkamed Smajlović.

Imena poznatih vakifa su: Hasan Žepčak, Turčinović Osman, Meškić R. Hasan, Meškić E. Emin, Meškić Š. Ramo, Meškić I. Omer i Kusur Derviš.

Šehidi u ovom džema'atu su: Džano Semir, Jašić Ešef, Smajlović Refik, Smajlović Hasan, Turčinović Husejn, Meškić Miralem, Meškić I. Kasim, Meškić Sedin, Meškić Mehemed i Smajlović Derviš.

Civilna žrtva rata je Meškić Senada Amela.

Enver Vardo

U dva mektebska punkta u 2014./2015. godini upisano je 51 dijete. 

Adresa
Čobe bb 74250 Maglaj
Povezane novosti: Džemat Čobe