Džemat Bradići

Gornji Bradići

Naseljeno mjesto Krušik sa naseljenim mjestom Donji Bradići čini jedan džema'at, a datira još od poslijeratnog perioda od drugog svjetskog rata.

Po kazivanjima džema'atlija Bradića prvi oblici organizovanog djelovanja muslimana kroz džema'at ima početak oko 1917. godine, kada je u selu živjelo 12 porodica. Zajedničke molitve su obavljali u najvećoj kući, a za imama su imali najčuvenijeg mještanina Bradića. Sa naraštajem broja domaćinstava mještani su se opredjelili za izgradnju mesdžida u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima. Tako po kazivanju najstarijeg žitelja ovog džema'ata prvi mesdžid je sagrađen 1930. godine, a prvi imam bio je Smajić koji je obavljao sve namaze i mlade naraštaje učio vjeronauci. Po dolasku imama Smajića počinje i značajnije naseljavanje stanovništa u Bradiće, tako da su se mještani opredijelili za izgradnju imamske kuće koju su završili 1950. godine. 

U periodu 1952. godine, kao godine koje su bliže i gdje se može baratati sa ranijim podacima za imama u džema'atu Bradići biva postavljen Sumbić Ibrahim koji je u džema'at unio živost, obrazovanost, što će pokazati da već narednih godina u medresi na izučavanje škole odlazi i jedan mještanin džema'ata Bradići. Naprijed navedeni imam se zadržao do 1966. godine kada odlazi u mirovinu. Tih godina u Bradićima je bilo oko 60-tak domaćinstava što je značilo da je potreba za mesdžidom veće kvadrature bila neophodna, te 1966. godine počinje sa izgradnjom za ta vremena izuzetno velikog mesdžida od dobrog građevinskog materijala. Otvaranje sagrađenog mesdžida je je obavljeno polovinom 1967. godine. Po izgradnji mesdžida džema'atski odbor je raspisao konkurs za imama i na isti se prijavio Bradarić Husein koji je u džema'atu obavljao dužnost od 1968. godine do 1975. godine. Početkom 1976. godine imama Bradarić odlazi iz naseljenog mjesta Bradići i izvjesno vrijeme u džema'atu radi imam Husein, rodom iz Kalesije, koji je takođe iste godine i otišao iz džema'ata.

U periodu od 1976. do 1983. godine u džema'atu Bradići je dužnost imama obavljao Dedukić Atif, takođe u posmatranom periodu džema'atlije Bradića su izgradili novu kuću za imama i istu dali na upotrebu Dedukić Atifu.

Vremenski period od 1973. – 1989. godine je period u kome džema'at Bradići nije imao stalno zaposlenog imama, te usluge dženaza, vjeronauke su obavljali: Muminović Selim, Bradarić Husein, Dedukić Atif i Bradarić Maid.

U vremenskom periodu od 1989. – polovine 1993. godine u džema'atu na službi je bio Čizmić Šemsudin. Takođe u posmatranom periodu džema'atlije Bradića su se oprediijelili za izgradnju džamije sa svim pratećim sadržajima. Do protjerivanja mještana sa svojih ognjišta uspjelo se je dignuti prizemlje džamije, pribaviti sav potrebni materijal i rat je aktivnost oko završetka džamije prekinuo.

Kao i svako naseljeno mjesto džema'at je imao svoje vakife koji su darovali dio imetka u vakuf, a izdvajaju se familije: Skejić, Mačković, Točić i Zahirović na čijim imanjima koje su uvakifili su napravljeni mesdžid, džamija, greblja, te imamski stan sa okućnicom.

1992. godine dolazi agresija i rat, pa je selo 1993. godine bilo prinuđeno napustiti selo i ostaviti sve. U toku rata 1992 – 1995. godine selo je ostalo prva ruševina, tako da su porušili i novi mesdžid. Samim prestankom rata i početkom obilaska mezarja i Dana šehida otpočinje tihi povratak raseljenih mještana. Sa ulaskom prvih donacija 1998. godine i sanacijom jednog dijela kuća, rješavanjem nekih još problema, kao što su struja, škola, prijevoz, put, prvi povratnici se počinju vraćati u selo. Od tada se ukazala potreba za izgradnjom novog mesdžida, jer su džema'atlije tri godine ramazan klanjali po privatnim kućama. 

U 2002. godini Joldić Sinan ustupio je zemljište za izgradnju džamije. Uz pomoć donatora koji je odobrio 20.000,00 KM i radnom snagom i dobrovoljnim prilozima džema'atlija u iznosu od 15.200,00 KM izgrađena je džamija, tako da je zahvaljujući Allahu dž.š. ramazan 2002. klanjan u novoj džamiji. U toku 2002. godine izgrađena je džamija, gasulhana, abdesthana i mokri čvor. Spisak imama koji su službovali u džema'atu su: Salatović Mahmut, Smajić Ibrahim, Sumbić Ibrahim, Osmančević Husein, Dedukić Atif, Čizmić Šemsudin do 1992. godine. U toku 1996. godine prilikom formiranja džema'ata u izbjeglištvu u Bakotiću imamsko, hatibsku i mu'llimsku dužnost obavljao je Jakub ef. Alibašić. Poslije rata u džematu su na službi bili Mahir ef. Zahirović, Adnan ef. Ridžal, Kasim ef. Fetić i sadašnji imam Enis ef. Salatović. Prilikom povratka u svoj džema'at prvi ramazan klanjan je u privatnoj kući, a klanjao ga je Haris Zolota iz Travnika. U 2002. za vrijeme ramazana teravih namaz je klanjao Boloban Nafiz. 

Enis Salatović

Telefon 38762257043

U dva mektebska punkta u mektebskoj 2014./15. godini upisano je 41 dijete. 

Adresa
Gornji Bradići
Telefon
38762257043
Povezane novosti: Džemat Bradići