Džemat Bijela Ploča

Bijela Ploča bb 74250 Maglaj

Dužnost imama, hatiba i muallima obavlja: Muharem ef. Muminović. Džema'at Bijela Ploča – Rječica formiran. je početkom 1997. godine. U sastav džema'ata ulazi Rječica, Čakalovac i Parnica. 

Bijela Ploča broji oko 350 domaćinstava. Prvu teraviju u ovom džema'atu je klanjao Mustafa ef. Ahmetagić, a u mektebu je u to vrijeme radio Šemsudin ef. Čizmić. To se sve obavljalo u privatnoj kući. Od jula 1997. godine za imama tog džema'ata je postavljen Muharem ef. Muminović, koji je određene dužnosti obavljao u privatnoj kući.
Od 1998. godine do 2000. godine traje izgradnja džamije donacijom Kuvajtske humanitarne organizacije i džema'atlija Bijela Ploča. Od 2000. godinedžema'atlije Bijele Ploče imaju prvu džamiju u svom mjestu. Ovaj džema'at je dva puta posjetio muftija zenički mr. Ejub ef. Dautović.

Tokom rata živote su izgubili:

1. Begić Muhamed 
2. Karabegović Suljo 
3. Karabegović Jasmin 
4. Karabegović Vahid 
5. Karabegović Salko 
6. Karabegović Salim 
7. Karabegović Fadil 
8. Bajrektarević Bego 
9. Dikedžić Ševal 
10. Mahmutagić Elvir 
11. Buljubašić Haris 
12. Čaušević Fadil 
13. Musaefendić Enver 
14. Musaefendić Zuhdija 
15. Mujkanović Sabahudin 
16. Mečević Tahir 
17. Mečević Meho 
18. Mahmutagić Meho
19. Mujanović Zijad
20. Abidović Rifat
21. Mehinagić Sanela
22. Ćatić Jasmin
23. Obralić Muriz
24. Dikedžić Hašim
25. Huseinbašić Muradif
26. Nalić Ramza
27. Ridžal Hajrudin
28. Musaefendić Sabina
29. Tahmiščić Mujaga
30. Sirovica Hava
31. Karabegović Sulejman
32. Karabegović Elma
 
RJEČICA

Ima oko 80 domačinstava. Uglavnom su svi članovi Islamske zajednice. Od 1977. godine 10 1980. godine bila je u sastavu džema'ata Moševac. Od tada sve do 1996. godine u sastavu je džema'ata Maglaj – Kuršumlija. Krajem 1996. godine i početkom 1997. godine pripada džema'atu Bijela Ploča.
Ovaj džema'at je dva puta posjetio muftija zenički mr. Ejub ef. Dautović. Zahvaljujući njenu i glavnom imamu h. Izudin ef. Kruški obnovljen je mesdžid koji je srušen tokom rata 1993. godine. Prvi mesdžid u ovom džema'atu je izgrađen 1966. godine. Zbog dotrajalosti tog mesdžida, džema'atlije su 1991. godine izgradile drugi mesdžid. U ovim mesdžidima je radio mekteb i uz Ramazan bi se klanjala teravija. U mektebu su radili Bradarić Husejin ef. i Mustafa Ahmetagić. Što se tiće imama uz Ramazan, teravih namaz su uglavnom obavljali učenici medresa. 

Tokom rata živote su izgubili:

1. Šahman Suad,
2. Šahman Zaim,
3. Šahman Adil,
4. Šahman Edhem
5. Šahman Mahmut,
6. Šahman Dževad,
7. Šahman Aziz,
8. Šahman Ćerima,
9. Šahbaz Akif,
10. Šahbaz Adem,
11. Šahbaz Meho,
12. Šahbaz Rizad
13. Muhamedović Zahid
14. Muhamedović Anela

Muharem Muminović

Telefon 38762704674

Hadžišehić Ibrahim

Veldin Prijić

Telefon 38761187591

U dva mektebska punkta broj upisane djece u mektepskoj 2014./2015. je 25.

Adresa
Bijela Ploča bb 74250 Maglaj
Povezane novosti: Džemat Bijela Ploča